• Minneapolis NIF Umpires


  • Ronald Bender • Minneapolis, MN • 1991

  • Jack L. Benson • Minneapolis, MN • 1992

  • Terry Burton • Eagan, MN • 2012

  • Alec Holman • Minneapolis, MN • 2010

  • John Holmes • Minneapolis, MN • 1999

  • Paul Kraimer • Apple Valley, MN • 2010

  • Paul Kraimer • Apple Valley, MN • 2010

  • Jon Morris • Moundsview, MN • 2010

  • Nathaniel Shannon • Minneapolis, MN • 1988

  • Tom Thiers • Minneapolis, MN • 2001

  • Kenneth D. Vierling • Minneapolis, MN • 1996

  • Kevin Wendt • Richfield, MN • 2017